Friday, April 22, 2011

Bryggor och bojar på plats

Bryggor och bojar ligger beredda. Dags för sjösättning!

Thursday, April 21, 2011

Vår i pulkabacken

Snön är borta i pulkabacken, så Lucas och Elin plockade vitsippor i stället.


Sunday, April 17, 2011

Mycket berg


Lucas och Elin på vårklättring i Onsalabergen

Friday, April 8, 2011

Förmiddag på gymmet

Är det månne sommaren på stranden som förbereds?