Saturday, October 29, 2011

Friggeboden påbörjad

De första golvbjälkarna är nu på plats.
Puh, sa snickarn.

Wednesday, October 12, 2011

BSAF på smidesmöte i Ranneberg

BSAF provade på smideskonsten hos föreningens smidesmästare i Ranneberg (medlem nr 03).
Ibland hettade det till vid ässjan, när vi hade alltför många järn i elden.
Här smider nr 030 och 017 medan järnet är varmt.

Monday, October 10, 2011

Elin har baktankar

Elin deltog i bullbaket med stor inlevelse.