Friday, June 4, 2010

Utterskäret ligger kvar!


Bleka besökare på skäret under årets första badtur, som inskränkte sig till solbad. 15 grader i vattnet var lovande men inte tillräckligt.

No comments: